คำอธิบาย: คำอธิบาย: เข้าสู่หน้าเว็บ,คำอธิบาย: C:\Users\User\Downloads\ราชินี120+240 (แบบที่1)\mom1.jpg